Tiêu điểm

Đơn hàng tuyển dụng

Tuyển 18 Nam xây trát Nagoya tháng 12/2017

Tuyển 18 Nam xây trát Nagoya tháng 12/2017

Không giống như công việc xây dựng ở Việt Nam ngành xây dựng xuất khẩu lao động Nhật Bản đỡ vất vả hơn rất nhiều. Ở Nhật Bản làm việc trong ngành

Hotline: 0985 815 569