Tiêu điểm

Từ khóa: may mặc nhật bản

Tuyển 18 nữ may mặc Aomori tháng 03/2018

Tuyển 18 nữ may mặc Aomori tháng 03/2018

Xu hướng tuyển dụng ngành nghề may mặc, dệt vải tại nhật bản ngày càng tăng cao trong thời gian sắp tới với thị trường xuất khẩu lao động nhật bản .

Tuyển 09 Nữ may mặc Fukuoka tháng 12/2017

Tuyển 09 Nữ may mặc Fukuoka tháng 12/2017

Xu hướng tuyển dụng ngành nghề may mặc, dệt vải tại nhật bản ngày càng tăng cao trong thời gian sắp tới với thị trường xuất khẩu lao động nhật bản .

Tuyển 20 Nữ May Mặc Iwate tháng 12/2017

Tuyển 20 Nữ May Mặc Iwate tháng 12/2017

Xu hướng tuyển dụng ngành nghề may mặc, dệt vải tại nhật bản ngày càng tăng cao trong thời gian sắp tới với thị trường xuất khẩu lao động nhật

Hotline: 0985 815 569