Tiêu điểm

Từ khóa: Lao động ngoài nước

Trung tâm lao động ngoài nước

Trung tâm Lao động ngoài nước là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng tuyển chọn, đào tạo và đưa người

Hotline: 0985 815 569