Tiêu điểm

Từ khóa: canh tác nông nghiệp nhật bản

Nông nghiệp Nhật Bản – thu hái cam

Nông nghiệp Nhật Bản – thu hái cam

Nông nghiệp Nhật Bản đã có những tiến bộ vượt bậc sau thế chiến thứ 2. Ngày nay Nhật Bản chỉ 3% dân số làm nông nghiệp nhưng cung cấp đầy

Hotline: 0985 815 569