Tiêu điểm

Từ khóa: Bố Trạch

Xuất khẩu lao động ở Quảng Bình

XKLĐ: Một thực trạng đang diễn ra ở một số địa phương tại tỉnh ta là chính sách ưu đãi của nhà nước hỗ trợ đưa lao động đi làm việc

Hotline: 0985 815 569