Tiêu điểm

Xuất khẩu lao động Malaysia

Lao động Việt tại Malaysia bị bỏ rơi

Trước thực trạng người lao động Việt Nam bị các cá nhân, tổ chức lợi dụng lòng tin đưa sang Malaysia làm việc trái phép, thiếu trách nhiệm dẫn đến

Hotline: 0985 815 569