Tiêu điểm

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
Tuy nhiên, công tác xuất khẩu lao động vẫn còn tồn tại một số hạn chế, trong đó, nổi lên vấn đề người lao động bỏ hợp đồng, cư trú và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài, nhất là người lao động làm việc theo Thỏa thuận giữa hai Chính phủ (gọi tắt là Chương trình EPS) tại Hàn Quốc.Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được những kết quả quan trọng; hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 90.000 người, giúp nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho gia đình người lao động, đồng thời đóng góp vào nguồn thu ngoại tệ cho đất nước khoảng 2 tỷ USD mỗi năm. Riêng đối với thị trường Hàn Quốc, hàng năm Việt Nam đưa được khoảng hơn 10.000 lao động đi làm việc.

Phối hợp quản lý, xử lý vi phạm
Để tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ bằng nhiều hình thức về chính sách, pháp luật xuất khẩu lao động và các quy định hướng dẫn chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc.
Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và đào tạo người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tay nghề, ngoại ngữ và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục làm việc với phía Hàn Quốc để tích cực phối hợp trong việc quản lý, xử lý vi phạm và đề nghị phía bạn có biện pháp tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc, xử lý nghiêm các doanh nghiệp nước sở tại sử dụng lao động nước ngoài trong đó có người lao động Việt Nam một cách bất hợp pháp.
Bên cạnh đó phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tự ý bỏ hợp đồng, không về nước đúng thời hạn; định kỳ tổng hợp báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ có biện pháp hạn chế tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với những địa phương có tỷ lệ người lao động ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp cao.
Từng gia đình cam kết người thân về nước đúng thời hạn
Thủ tướng Chính phủ giao:
Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc chấp hành pháp luật nước sở tại, thực hiện đúng hợp đồng và về nước đúng thời hạn; tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời những quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động tới từng gia đình, cam kết việc người thân làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn; đưa nội dung vận động người lao động về nước đúng thời hạn vào kế hoạch công tác và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc xử lý vi phạm hành chính đối với người lao động vi phạm quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP, tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành và thông tin rộng rãi trong dư luận.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền các địa phương cùng cấp tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xuất khẩu lao động và chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

Bình luận

Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến đóng góp của bạn!

Hotline: 0985 815 569