Tiêu điểm

Đơn hàng tuyển dụng

Tuyển 18 Nam xây trát Nagoya tháng 12/2017

Tuyển 18 Nam xây trát Nagoya tháng 12/2017

Không giống như công việc xây dựng ở Việt Nam ngành xây dựng xuất khẩu lao động Nhật Bản đỡ vất vả hơn rất nhiều. Ở Nhật Bản làm việc trong ngành

Tuyển 09 Nữ may mặc Fukuoka tháng 12/2017

Tuyển 09 Nữ may mặc Fukuoka tháng 12/2017

Xu hướng tuyển dụng ngành nghề may mặc, dệt vải tại nhật bản ngày càng tăng cao trong thời gian sắp tới với thị trường xuất khẩu lao động nhật bản .

Hotline: 0985 815 569