Tiêu điểm

Từ khóa: xuất khâu lao động

Tuyển 06 Nam chăn nuôi sò tại Hokkaido

Tuyển 06 Nam chăn nuôi sò tại Hokkaido

Ngành Nông nghiệp, chăn nuôi  và chế biến thủy sản đang là những ngành được lao động Việt Nam chú trọng và mong muốn đi nhất, bởi yêu cầu tay

Hotline: 0985 815 569