Posts Tagged ‘tốt nghiệp đại học’

Doanh nghiệp có hàng ngàn cử nhân đại học làm công nhân

Doanh nghiệp có hàng ngàn cử nhân đại học làm công nhân

Tại Cty TNHH điện tử Poster Đà Nẵng, hiện có gần 1.000 cử nhân làm việc ở vị trí… công nhân. Đây chỉ là một phần nhỏ, minh chứng cho sự bất cập, mất cân đối của việc đào tạo nguồn nhân lực hiện nay.