Tiêu điểm

Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 10 Nam làm cơ khí tại Mie

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản, Nơi làm việc của thực tập sinh công ty CP Nagai, Công việc cụ thể : Phay, Địa

Tuyển 06 Nam làm cốt pha tại Osaka

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại. Nhật Bản nơi làm việc của thực tập sinh: công ty Ishikawa . Công việc cụ thể

Tuyển 10 Nữ làm may mặc tai Hiroshima

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại .Nhật BảnNơi làm việc của thực tập sinh: công ty TNHH Article Corporation . Công việc cụ

Hotline: 0985 815 569