Tiêu điểm

Author Archives: Đỉnh Vũ Xuatkhaulaodongvn.Com

Tuyển 06 Nam làm cốt pha tại Osaka

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại. Nhật Bản nơi làm việc của thực tập sinh: công ty Ishikawa . Công việc cụ thể

Tuyển 10 Nữ làm may mặc tai Hiroshima

Xuất khẩu lao động theo chương trình thực tập sinh kỹ năng tại .Nhật BảnNơi làm việc của thực tập sinh: công ty TNHH Article Corporation . Công việc cụ

Hotline: 0985 815 569